• Nederlands
  • Engels

Privacyverklaring byME lifestyle

1 Inleiding
Met deze privacyverklaring informeren wij jou over de manier waarop byME lifestyle met jouw persoonsgegevens omgaat en hoe ze worden verzameld. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. byME lifestyle respecteert je recht op privacy en wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.
Wij kunnen dit privacy statement indien nodig of indien vereist aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op: 25 mei 2018.

2 byME lifestyle
byME lifestyle is een handelsnaam van byMEmanagement, gevestigd aan de Rollandslaan 56, 2015 GG te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73027057. Met een unieke persoonlijke benadering en een zorgvuldig samengesteld portfolio vakantiehuizen, appartementen, hotels en bed & breakfasts, biedt byME lifestyle u de mogelijkheid om te genieten van de bruisende stad Málaga en het verrassende en authentieke achterland van Andalusië in de omgeving van Málaga.

3 Doel gegevens
byME lifestyle verzamelt persoonsgegevens voor een aantal doelen binnen de dienstverlening.

3.1 Contact en communicatie
Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met byME lifestyle via de website of via social media. Via een formulier vragen wij om de benodigde gegevens om je een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden of je vraag te beantwoorden. Wij vragen dan zoal om je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en je specifieke vraag of wensen

3.2 Om een accommodatie voor je te kunnen boeken en om je een factuur te sturen
Wij verzamelen voor het accommodatie boekingsproces en voor facturatie je contactgegevens als hoofdbreken en de gegevens van je medereizigers. De gegevens worden gebruikt om een accommodatie te reserveren, te boeken, te factureren en aan je te bevestigen. Bij een definitieve boeking worden jouw gegevens aan de betreffende accommodatie beschikbaar gesteld, zodat zij de dienstverlening aan jou kunnen uitvoeren.

3.3 Om in geval van calamiteiten tijdens de reis jou en jouw thuisfront te kunnen bereiken
Helaas kan er zich gedurende jouw verblijf in één van onze accommodaties een calamiteit voordoen. Oftewel op je plaats van bestemming oftewel thuis. We willen je dan graag op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor jou van belang zijn. Daarvoor gebruiken we de contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres van jezelf of de opgegeven thuisblijver.

3.4 Analytics
De website van byME lifestyle verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Indien je vanaf onze website middels een link doorklikt naar partners van byME lifestyle of naar externe leveranciers voor informatie en/of additionele diensten, dan is de desbetreffende partner of externe leverancier verantwoordelijke voor de bescherming van je persoonsgegevens.

4 Ontvangers gegevens
byME lifestyle deelt jouw gegevens met de volgende partijen.

4.1 Accommodatie partijen
Partijen die jou de geboekte accommodatie gaan leveren, zoals particuliere eigenaren van accommodaties of professionele bemiddelaars van accommodaties in Andalusië, Spanje. De overheid kan deze partijen verplicht stellen om jouw persoonsgegevens te verstrekken in het kader van verhuurlicentie- en veiligheidsdoeleinden. Het gaat hierbij dan om persoonsgegevens (NAW en Paspoort) van jou en jouw eventuele medereizigers.

4.2 Leaseweb hosting
De website en CMS van byME lifestyle worden gehost door Leaseweb. Gegevens die jij op onze website achterlaat via bijvoorbeeld het contactformulier worden opgeslagen op de servers van Leaseweb.

4.3 Office365
De e-mail van byME lifestyle wordt gehost door Office365. Als jij contact opneemt met ons via een websiteformulier of via e-mail, worden die betreffende informatie en e-mails opgeslagen op de servers van Office365.

4.4 Moneybird
De financiële administratie van byME lifestyle wordt online gedaan bij Moneybird. Jouw gegevens welke nodig zijn om jou een factuur te kunnen sturen worden opgeslagen op de servers van Moneybird.

5 Opslag periode
Jouw gegevens worden door byME lifestyle voor langere termijn bewaard, zo lang als nodig voor de doeleinden van de verwerking en worden daarna permanent verwijderd binnen de daarvoor gestelde termijn, rekening houdend met wettelijke en fiscale verplichtingen.
Gegevens verzameld in Google Analytics (anonieme niet-persoon gebonden) worden voor onbepaalde tijd opgeslagen.

6 Jouw rechten
6.1 Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij byME lifestyle vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met byME lifestyle. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

6.2 Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door byME lifestyle.

6.3 Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij byME lifestyle opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient byME lifestyle al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6.4 Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij byME lifestyle vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

6.5 Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat byME lifestyle niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

6.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat byME lifestyle jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het laten stoppen van het gebruik maken van deze rechten kan via info@bymelifestyle.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen 1 week te reageren.

7 Beveiliging
Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Dit betekent onder andere dat verifiëren dat partners en externe dienstverleners die namens byME lifestyle persoonsgegevens verwerken overeenkomsten passende maatregelen hebben getroffen om jouw privacy te waarborgen. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door byME lifestyle of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn minimaal beveiligd met een wachtwoord en/of vingerafdruk en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij een tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar byME lifestyle. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van byME lifestyle versleuteld is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url met veelal de melding ‘veilig’.

8 Plichten
byME lifestyle verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van byME lifestyle via e-mail of via de website. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan byME lifestyle de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met byME lifestyle met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

byME lifestyle behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer byME lifestyle dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van byME lifestyle te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

byME lifestyle te Haarlem
Mobiel:  +31 6 51548943
E-mail:   info@bymelifestyle.nl  of via onze Contactpagina

Top